ส.สมาต เรดิโอ
  • ชื่อนิติบุุุคคล/หน่วยงาน : หจก.วิทยุชุมชนคนกระนวน
  • ชื่อสถานี : ส.สมาต เรดิโอ
  • วันที่อนุญาต-วันที่สิ้นสุด : 29 พย. 2559 - 29 พย. 2564
  • รหัสสถานี : 04520177
  • ความถี่ : 100.75 MHz
  • ที่อยู่ : 252 ม.18 ต.หนองโก อ.กระนวน จังหวัด ขอนแก่น 40170
  • โทรศัพท์ : 0897142737 043251156
  • พื้นที่การรับฟัง : อ.กระนวนและอ.ใกล้เคียง ในรัศมี 20 กม.
ส.สมาต เรดิโอ <<< วิทยุไม่เล่นกดปุ่ม Play

ดาวน์โหลด Listen

ขอเพลง พูดคุยกับ DJ

18 6 17 20 7 9 0 11 21 22 14 13 15 12 5 23 19 4 16 10 1 8 2 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด...

สาระนารู้

ดูทั้งหมด...

^